Onder meer de volgende klanten gingen u voor:

Unive

"Kim is een ervaren senior auditor die door haar communicatieve en inhoudelijke ervaring snel en effectief kan worden ingezet voor het uitvoeren van audits. Zij weet waardering voor haar werkzaamheden en rapportage te verkrijgen waardoor ze een bijdrage levert aan de algemene waardering van de Internal Audit Functie." (2015, Hoofd Internal Audit Univé)


Philips

"Kim is al jaren een actief lid van het IIA en mijn ervaring met haar in werkgroepen is, dat ze zeer gedreven is en gemotiveerd om de beoogde resultaten te behalen. Dit bleek ook weer bij het traject om de RO-opleidingen te accrediteren. Ze heeft een team weten samen te stellen dat gedurende het hele proces gemotiveerd bleef om de accreditatie tot een goed einde te brengen. Bij het uitvoeren van de toetsing heeft zij er blijk van gegeven goed met de verschillende gezichtspunten van de opleidingen om te gaan en ervoor gezorgd dat de accreditatie positief en met een helder dossier is afgesloten. Bij de aanvullende opdrachten was veelal sprake van al klankbordend tot een opdracht komen. Daarbij heeft Kim laten zien goed te kunnen structureren en de rode draad op te pakken. Zij geeft gedurende het hele proces duidelijk aan waar ze staat en wat ze nodig heeft om tot een goed eindresultaat te komen." (2015, Voorzitter bestuur SVRO)


Philips

"Kim is committed, reliable, result driven and able to communicate well across different levels of the organization (international and multicultural). A knowledgeable professional. Kim definitely added value to the project as well to the team." (2013, Information Security at Philips International B.V.)


MN

"Kim heeft in de periode van 1 april tot en met 30 september 2012 ad interim gewerkt binnen mijn team als Operational Risk Manager. Als belangrijkste taak heeft zij de action tracking processen sterk geprofessionaliseerd, alsmede het ondersteunende systeem ARIS. Voor de kwaliteit van haar werkzaamheden kreeg zij zeer veel waardering vanuit de business units. Haar ruime ervaring (o.a. process en audit) die verder gaat dan operational risk management maakt dat ze breed inzetbaar is. Kim is een warme persoonlijkheid die zeer makkelijk in de omgang is en daarmee eenvoudig barrières weet weg te nemen tussen risicomanagement en business lines. Tezamen met haar brede ervaring maakt dat haar zeer effectief en succesvol als risk manager." (2012, Chief Risk Officer MN)


"Kim heeft van juli 2010 tot maart 2011 voor mij gewerkt als teammanager Quality Control. Ze stuurde een team van 9 mensen aan met uitstekende resultaten. Zij combineert vakkennis op het gebied van kwaliteitsmanagement en compliance met een persoonlijke en tegelijk resultaatgerichte managementstijl. Kim is een punctuele medewerkster, die deadlines naleeft. Ze is zeer integer. Het was een plezier om met haar te werken." (2010-2011, Manager Business Control Achmea Claims Center)


IIA

“Kim is een zeer ervaren auditor die een uitstekende klus heeft gedaan voor het IIA met de vertaling naar het Nederlands van een substantieel deel van het 'Manual for Internal Audiors'.”(2010, CEO IIA Nederland)


Achmea

"Kim werkt zeer nauwgezet en integer aan haar opdracht. Daarbij valt op dat zij zeer zelfstandig werkt, maar wel de juiste mensen uit de organisatie bij elkaar zet. Tegelijkertijd geeft zij de opdrachtgever veel vertrouwen over de inhoud en de voortgang, daar zij steeds op de juiste momenten de opdrachtgever informeert en adviseert over zowel de ontwikkelingen in het traject en de keuzes die gemaakt moeten worden binnen de opdracht.” (2009, Manager Zorginkoop Achmea)


PGGM

"Door de gedreven en initiatiefrijke houding van Kim hebben wij veel langer dan oorspronkelijk gepland een zakelijk en plezierig contact kunnen onderhouden. Zij is in staat creativiteit en vakmanschap in goed evenwicht te brengen en ook om op persoonlijk vlak mensen te boeien en te binden, met als resultaat een aantal goede auditrapporten en project uitkomsten. Dit heeft geleid tot een prima bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de internal auditfunctie binnen PGGM in een periode van heroriëntering en verandering. Kim is voor veranderingstrajecten binnen audit en risk functies in mijn ogen één van de eerst aangewezenen die ik zou kiezen.” (2009, Chief Audit Executive PGGM NV)